ТӨРИЙН ОНОЛУУД

2008-03-18 uundaa бичсэн.
За энэ маргааш шалгуулах нийгмийн хичээлийн бие даалтын материалууд байнаа.. Нэлээн ховор материал учраас та үүнийг ангийнхандаа чадах ядахаараа дамжуулаарай гэж хүсье...


- Шашны онол
Төрийг бүхэлд нь бурхан бий болгосон , бурхан ертөнцийн эзний хүсэл зарлагийг дэлхий ертөнц, нутаг дэвсгэр дээр хэрэгжүүлэхэд төрийн зорилго оршино гэж үздэг. Гол төлөөлөгчид: АУГИСТИНУС /354-430/ Ф.Аквинский /122,-1274/ Ж.Маритен /1882-1973/
- Органик онол
Төрийг бодит организмтай адилтган авч үздэг. Төрийг бүхэлд нь бие гэж үзвэл төрийн байгууллага нь түүний эрхтэн, үе мөч, тухайн төрийг бүрдүүлж буй хүмүүс организмын эс эд нь болно гэдэг... Гол төлөөлөгчид: Платон, Г.Гегель, Г.Спенсер
- Гэрээний онол
Төр нь ард түмэн засаглагч 2-ын хооронд байгуулсан гэрээний үр дүн болно. Гэрээгээр оролцогч талуудын үүргийг төрийн хүрээнд тодорхойлсон байна. Төлөөлөгчид нь: Гроцций, Т.Гоббс, Ж.Локк
- Ангийн онол
Төр бол нэг анги нь нөгөөгөө дарлан барьж байх машин юм. Төлөөлөгчид нь: К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин
- Тансаг аж амьдралын тухай онол
Тухайн төрд харьяалагдаж буй хүмүүсийн сайн сайхан амьдралыг хангахад төрийн зорилго чиглэнэ. Эдийн засгийн холимог хэлбэр, нийгмийн хамгаалалт, төрийн зохицуулах үүрэг өндөртэй зарим орнууд үүнийг хэрэгжүүлж буй гэж үздэг... Шинэ үед энэ онолыг И.Г.Хердер төлөөлөх болсон
- Либерал эрх зүйт төрийн онол
Уг онол нь тансаг амьдралд хүргэх тухай онолын эсрэг үзлийг илэрхийлдэг. Либерал эрх зүйт төрд иргэдийн эрх чөлөө, өмчийг хамгаалж буй хуулийг зайлшгүй дагаж мөрдөх ёстой. Үүнийг төрийн зорилгоо гэж үзнэ. Төрийн бүх үйл ажиллагаа энэхүү зорилгоор хязгаарлагдаж байх ёстой. Ийм төрийг “шөнийн сахиул”-ын үүрэг гүйцэтгэгч төр гэж нэрлэдэг. Төлөөлөгчид нь: И.Кант, В.фон Гумбольдт
- Харьцангуйгаар үзэх онол
Төрийн зорилго, зорилтууд нь тухайн үеийнхээ улс төр, аж ахуй , соёл түүх, нийгэм, бүтцийн онцлогоос шалтгаалж өөр өөр байдаг гэж үздэг.
- Засаглалын онол
Төр нь нийтийн эрх ашгийг илэрхийлж, түүнд үйлчилж буй засаг юм. Засаг ямагт төвийг сахисан шинжтэй байх ёстой. Төлөөлөгчид нь: Макиавелли
- Субьектын онол
Төр бол эрх зүйн субъект, эрх эзэлж үүрэг хүлээнэ. Төр нь нийтлэг эрх зүйн хуулийн этгээд болно. Төр нь корпораци /нэгтгэл/-ийн нэг төрөл буюу нутаг дэвсгэрийн нэгтгэл юм. Мргэн хүн бол уг төр гэсэн нэгтгэлийн гишүүн болно. Энэ онолыг орчин үед нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг. Үндэслэгч нь: Отто фон Гиерке.
from Д.Буян "Нийгмийн тухай мэдлэг"

0 сэтгэгдэл:

Post a Comment

Таныг өөрийн нэрээр сэтгэгдэл бичихийг хүсч байна. Мөн хараалын үг хэрэглэсэн, хэрүүлийн өнгө аяс оруулсан сэтгэгдэл бичсэн тохиолдолд таны сэтгэгдлийг устгана гэдгийг анхааруулж байна...